Foiditt, en vulkansk bergart der feltspatoider utgjør mer enn 60 % av summen av de lyse mineralene. De blir vanligvis angitt ved navnet på feltspatoidet, for eksempel nefelinitt, leucittitt. De tilsvarende dypbergartene betegnes foidolitter, og til disse hører serien urtitt-ijolitt-melteigitt, som forekommer i Fensfeltet i Telemark og i andre karbonatitt-komplekser.