Flyttedag, opprinnelig det samme som faredag. I nyere tid betegnelse på betalt fridag som en arbeidstaker har krav på hvis hen skal flytte til ny bolig. I lovverket fins det ingen bestemmelser som gir arbeidstakerne krav på betalt flyttedag, men slike bestemmelser er svært vanlige i tariffavtaler eller lokale avtaler.