Flytegro, flerårig urt i vassgrofamilien. Opptil 1 m høy, vokser i vann, blad og blomster flyter på overflaten. Blomstene er hvite, med en gul flekk ved basis av kronbladene. Flytegro er en av de store sjeldenhetene i norsk flora. Den var tidligere bare kjent fra én lokalitet. Da dens opprinnelige lokalitet skulle reguleres, ble den plantet ut i to andre vann. Foreløpig greier den seg i alle tre vannene, men den er sterkt truet av miljøforandringer, og faren for at flytegro skal bli utryddet her i landet er stor. Arten er fredet i Norge.