Flytedam, flytende innretning i sjøen for oppdrettsfisk, se merd.