Flygeknurrer, underorden av ordenen ulkefisker. Kjennes på sine todelte, meget store brystfinner som rekker helt til haleroten. Hodet er dekket med benplater på lignende måte som hos de nærbeslektede ulkefiskene. Til tross for navnet kan flygeknurrer ikke seile over vannet slik som flygefiskene. Omfatter 7 arter som forekommer på grunt vann i tropiske hav.