Flygefisk, benfiskart i familien flygefisker. Kan bli opptil 40 cm lang. Forekommer i subtropiske deler av østlig Atlanterhav, inkludert Middelhavet. Kun streifindivider i norske farvann. Lever pelagisk og foretar jevnlige glideflukter på de sterkt forstørrete brystfinnene. Gyting i Middelhavet i mai–juni; eggene er dekket av fine tråder. Flygefisk er velsmakende, men fiskes ikke kommersielt.