Flybensin, spesialraffinerte destillater fra råolje i kokeområdet 50–150 °C. Flybensin finnes i flere grader avhengig av oktantallet. (Oktantall for bilbensin og flybensin angis ikke etter samme skala.)