Flyalarmsignal, signal gitt av Sivilforsvarets sirener med korte støt i ca. 1 minutt; det betyr fare for angrep – søk dekning. Signalet faren over gis med ett langt støt i ½ minutt. Se Sivilforsvarets varslingssignaler.