Fluvial, som vokser i elver. I geografi og geologi betyr fluvial det som har med rennende vann å gjøre.