Flusstål, stål fremstilt via flytende tilstand, i motsetning til sveisjern. Da praktisk talt alt stål nå fremstilles ved smelting, er betegnelsen flusstål etter hvert blitt overflødig.