Hos husdyr kan man se fluorforgiftning hvis det er for mye fluor i planter, vann eller mineralnæring. Fluor kan akkumuleres i knokkelsystemet, men det kan ta lang tid før sykdommen viser seg. Til storfe og sau er angitt maksimumsgrense på 0,003 % fluor i fôret. Før det ble installert effektive renseanlegg, opptrådte til dels alvorlige fluorforgiftninger hos husdyr i områder omkring aluminiumfabrikker. Fluor finnes i støv og røyk fra kryolitt og kan legge seg på plantene. Fôrplanter kan på denne måten få høyt fluorinnhold. Bartrær blir brune og tørker inn. Gress og korn synes ikke å ta skade. Hos dyr viser sykdommen seg bl.a. ved stivt og tørt hårlag, stiv gange, ofte med halthet, knokkeloppdrivninger, samt tyggevanskeligheter på grunn av ujevn slitestyrke i tennenes tyggeflate og emaljedefekter. På dette stadium må dyrene avlives, da de ellers ville sulte i hjel på grunn av tyggevanskelighetene.