Fluidalstruktur, eller flytestruktur, opptrer i enkelte magmatiske bergarter, særlig lavaer, og består i at tidlig utkrystalliserte mineraler er ordnet parallelt med strømningsretningen for bergartssmelten.