Betegnelse på hydrostatisk flyteinnretning hos ellers meget forskjellige pelagiske virvelløse dyr i hav og ferskvann. Et eksempel er blæremanetene (Siphonophora) har en gassfylt sekk, pneumatofor, som sitter høyt oppe på koloniens stamme og holder den svevende i vannet. Gassen utskilles fra epitelet på innsiden av sekken. Hos noen blæremaneter er flottøren en flerkamret beholder. Larvene til svevemygg er forsynt med to par gassblærer som tjener som flottører. Sepiablekksprutenes kalkskall, som er innleiret i kappen, vil i tillegg til sin støttefunksjon også tjene som flottør, da det har en rekke kamre som delvis er gassfylte.