Flossvev, lodden vevnad, fremstilt ved at enkelte vefttråder trekkes opp mellom varptrådene så de danner løkker, eller ved at kortere tråder knyttes inn på eller legges inn mellom varptrådene så de danner løkker som dessuten bindes med en sterk bunnveft av to eller flere tråder. Se veving.