Floroglusinol, hvitt krystallinsk stoff med søtaktig smak. Smeltepunkt 212–217 °C, tungt løselig i vann. Inngår i mange naturstoffer, f.eks. glykosidene floridzin og hesperidin. Anvendes i analytisk kjemi til bestemmelse av pentoser og til påvisning av lignin i papir. Kjemisk er floroglusinol 1,3,5-trihydroksybenzen C6H3(OH)3, altså en treverdig fenol, og fremstilles vanligvis av 1,3,5-triaminobenzen.