Floragrafere, (av flor og -grafi), besørge blomster sendt utenbys eller utenlands etter bestilling via data eller teleks. Dette kan i Norge skje via blomsterhandler tilsluttet A/S Interflora Norge.