Flire, benfiskart i karpefamilien. Ligner brasme, men har rødlige bryst- og bukfinner og større øyne. Gyter i juni blant oversvømmet vegetasjon, som de klebrige eggene fester seg til. Vokser langsomt, og hunnene blir både større og eldre enn hannene. Ikke anvendelig som matfisk. Utbredt over det meste av Europa. I Norge forholdsvis vanlig i Østfold, særlig i Glomma- og Haldenvassdraget.