Sammenfletting, betegnelse i trafikkreglene og skiltforskriften om den plikt kjørende i visse tilfeller har til gjensidig å tilpasse farten i forhold til hverandre slik at de vekselvis kan fortsette kjøringen uten unødig hinder eller forstyrrelse («glidelåsregelen»). Reglene ble innført 1986. Fletting er aktuelt f.eks. når antallet kjørefelt i samme retning reduseres og ved innkjøring på motorvei og er markert med skilt «Sammenfletting» eller «Felt for fartsøkning». Fletteregelen innebærer at ingen av de kjørende har fortrinnsrett, men at begge parter skal vike for hverandre, dvs. gjensidig tilpasse seg hverandre.