Flervalgsoppgave, flervalgsprøve, oppgave med tre eller flere svaralternativer, hvorav ett eller to er riktige.