Fleroppgavekjøring, kjøring av flere oppgaver (tilsynelatende) samtidig på én og samme prosessorenhet på en datamaskin. Dette gjøres ved såkalt tidsdeling, som gir hver oppgave tilgang til prosessoren etter tur i meget rask rekkefølge. Prosessoren hopper fra oppgave til oppgave så raskt at det gir den enkelte bruker inntrykk av å ha maskinen for seg selv. Dette gjelder imidlertid bare så lenge antall brukere og oppgaver står i et rimelig forhold til prosessorens kapasitet. Overskrides denne, vil respons- eller svartidene øke.