Flergrensboring, metode der ett borehull i berggrunnen deles i flere grener, slik at en ferdig brønn kan drenere flere separate strukturer med olje og gass. Metoden kan gi høyere produktivitet og høyere total utvinning fra et oljereservoar.