Flekksnipe, fugleart i snipefamilien. Nordamerikansk slektning av strandsnipe. Har store mørke flekker på undersiden. Påtreffes iblant i Vest-Europa og ble påvist hekkende i Skottland 1975. Påtruffet fem ganger i Norge per 2002.