Flekkpagell, benfiskart i havkarussfamilien. Tilfeldig gjest ved norskekysten opp til Nordland. Blir 50 cm lang, er rødlig på ryggen og finnene, ellers blank og har en stor, mørk flekk over brystfinnen. Den lever pelagisk på 200–500 m dyp og er gjenstand for kommersielt fiske i Sør-Europa.