Flekkmure, flerårig urt i rosefamilien. 5–25 cm høy, plantene vokser enkeltvis. 2 cm brede, gule blomster med en mørkere guloransje flekk innerst på kronbladet. De nederste bladene er femkoblet, de øverste trekoblet. Flekkmure vokser på gressbakker, helst på kalkrik grunn, over hele landet, opp til 1950 moh.