Flekket askebarkbille, billeart i barkbillefamilien, Scolytidae. Gulbrun, 3 mm lang barkbille som utvikler seg under barken av ask. Utbredt i lavlandet på Østlandet og Sørlandet og langs fjordene nord til Hordaland. Billen følger ofte med brennved inn i hus og klekker i perioden august–november. De kan da samles i mengder i vinduer dit de flyr mot lyset.