Flekkdverglerke, fugleart i lerkefamilien. En liten lerke, ligner dverglerke, og holder som den til på stepper og i ørkener. Forekommer i Sør-Spania, Nord-Afrika og i store deler av Asia. Påtruffet én gang i Norge (Vestfold 1987).