Flavonoid-biosynteseveien som starter med aminosyren fenylalanin har mange enzymatiske trinn med greiningspunkter og mellomprodukter som brukes som grunnstruktur for å lage en lang rekke forskjellige naturstoffer i planter: flavonoler, flavoner, flavanoner, auroner, isoflavoner, leukoanthocyanidiner, anthocyaniner, garvestoffer (tanniner), flobafener, monolignoler, koumariner, furanokoumariner, naftokinon, antrakinon, chalkon, lignin, lignaner, og stilbener. Alle produktene i flavonoid-biosynteseveien inneholder en eller flere fenylringer, hvorav noen blir laget ved polymerisering av fenylpropanoider. Fenoler er en samlebetegnelse på mange forskjellige stoffer i planter som inneholder minst en sur fenylring med en hydroksylgruppe. Fenoler kan bli klassifisert etter den fysiologiske funksjonen eller etter hvor mange fenolgrupper molekylet inneholder. Flere av dem er polyfenoler som har gunstige helsemessige effekter, mens andre er giftige.