Flatkabel, kabel som består av et stort antall parallelle, isolerte enkeltledere som ligger ved siden av hverandre i samme plan, og henger sammen via isolasjonen. Benyttes mye til intern sammenkopling av enheter i datamaskiner og annet digitalt utstyr.