Flash-fotolyse, kjemisk nedbryting av et molekyl, frembrakt av et meget kraftig lysglimt. De kortlivede produktene som blir dannet, kan identifiseres ved å betrakte absorpsjonsspekteret fra et nytt lysglimt som følger like etter det første (flash-spektroskopi). Analoge undersøkelser (flash-radiolyse) kan foretas med det første glimt erstattet av en kort puls av elektroner eller annen ioniserende stråling.