Den sene franske og flamske gotikk, fra slutten av 1300-tallet og begynnelsen av 1400-tallet; svarer i England til den såkalte curvilinear style og perpendikularstilen. Stilen utfoldet seg særlig på innbo og arkitektoniske detaljer, dører og vinduer. Den karakteriseres ved sine flammende og bølgende ornamenter, den høye eselryggbue, masverk-dekorasjoner og fiskeblæremotiver. Et av hovedverkene er rådhuset i Brugge (1376–1420).