I fisketerminologi betegnelse for stor, tett fiskestim.