Flaggermusfluer, insektfamilie i ordenen tovinger. Ca. 110 arter er kjent på verdensbasis, to i Norge. Artene er noen få mm lange, vingeløse, spinkelt bygde med lange ben og et lite hode som kan senkes inn i brystet. De lever som utvendige parasitter på flaggermus. Mange er lite vertsspesifikke. En larve gjennomløper hele sin utvikling alene i hunnens eggleder. Ved «fødselen» plasseres den til forpupping på en vegg, takbjelke el.l. Familien står nær lusfluer.