I eldre tid trodde mange at flaggermus var skapt av djevelen, og at den kunne nappe hår av mennesker og fly til den onde med det. Folk trodde også at den kunne gjøre folk til tyver ved å sette seg på hodet deres. Men klarte man å fange en flaggermus, betydde det lykke; flaggermusblod skulle ha sterk magisk virkning. I Kina symboliserer den lykke, rikdom og et langt liv, i Japan derimot ulykkelig rastløshet.