Fløy, (påvirket av mnty. 'vinge'). Markant del av bygning (hovedfløy, midtfløy, tjenerfløy). Med fløy uten nærmere bestemmelse menes oftest sidefløy. Brukes også om dørblad og vindusramme.