Liten vimpel eller smal, spiss pose av flaggduk, oppsatt for å vise vindretningen. Også om en metallskive, bevegelig omkring en stang, oppsatt i samme hensikt på tak eller tårn (vindfløy).