Fjernhjelpkolonne, motorisert innsatsavdeling innen Sivilforsvaret.