Fjellsvever, artskompleks i sveveslekten i kurvplantefamilien. Fjellsvevene består av to artsgrupper med ca. 200 småarter i Norge. Det er småvokste planter med rosettblad ved grunnen og 1–2 stengelblad. Kurvene står enkeltvis eller noen få sammen. Artene vokser i tørre enger og heier i fjellet.