Fjellsokk, tovingeart i familien knott. Ca. 3 mm lang og med hvite legger. Arten er en plagsom blodsuger på mennesket og andre pattedyr. Den er vanlig i høyereliggende strøk, også over tregrensen, i hele Skandinavia. Larvene utvikles i store og små elver. I lavlandet avløses arten av de nærstående kvitsokk og tuneflue.