Fjellrundbelg, flerårig plante i erteblomstfamilien, underart av rundbelg. 10–30 cm høy med gule til røde blomster i hode og blad med få sidefinner. Fjellrundbelg vokser på rasmark og tørre steder i fjellet, som regel på kalkrik grunn. Den er vanligst i den nordlige delen av fjellkjeden.