Fjellprydfamilien, tofrøbladet plantefamilie som står nær lyngfamilien i ordenen Ericales. Eviggrønne urter eller dvergbusker med tvekjønnete småkronete blomster. 20 arter i seks slekter, i Norge én art, fjellpryd.