Fjellpiggknopp, flerårig art i dunkjevlefamilien. 10–40 cm lang med tynne stengler og smale blad. Blomstene i kuleformede aks. Fjellpiggknopp vokser i vanndammer og tjern i fjellskogen og fjellet i hele landet.