Fjellkveke, flerårig planteart i gressfamilien. 20–60 cm høye, rette strå, stive med 0,5 cm brede blad. Blågrønne aks med korte snerp. Fjellkveke vokser i tuer på berg og skredjord på kalkrik grunn i fjellet fra Rogaland til Finnmark.