Fjellkråkefot, plante i kråkefotfamilien, underart av stri kråkefot. 5–25 cm høy, med stive, broddspisse blad med antydning til hårspiss. Sporofyttsamlingene, strobili, er ovale. Fjellkråkefot vokser på heier og rabber på humusrik grunn i fjellet, men er ikke vanlig i sør.