Fjellkalanderlerke, fugleart i lerkefamilien. En relativt stor lerke, på størrelse med sanglerke, ligner kalanderlerke og erstatter denne i øst. Hekker i fjellstrøk fra Tyrkia til det vestlige Kina, overvintrer fra Nordøst-Afrika til India. Påtruffet én gang i Norge (Møre og Romsdal 2000).