Fjelljamne, 5–10 cm høy, flerårig art i kråkefotfamilien. Blågrønn plante med fire rekker blad som er like store. De aksformede sporehopsamlingene, strobili, sitter enkeltvis på stilkene. Fjelljamne vokser i heier, på beiter og i fjellskog, som oftest på næringsfattig grunn i fjellet i hele landet. Illusrasjon, se kråkefot.