Fjellgulaks, flerårig planteart i gressfamilien. Ligner gulaks, men er ikke så høyvokst som denne. Fjellgulaks vokser på enger, beiter og snøleier i fjellet i hele landet, opp til 2130 moh. i Jotunheimen.