Fjellgresshoppe, gresshoppeart i familien markgresshopper. Grunnfargen er brunlig til rødlig med baklegger og innsiden av baklårene røde. Den er vingeløs og derfor uten evne til å lage sang. Lengde 17–26 mm, hunnen størst. Fortrinnsvis en høyfjellsart, men også vanlig i bjørkebeltet. Fjellgresshoppen er utbredt i Sør-Norges fjellstrøk og hele Nord-Skandinavia, for øvrig i Alpene, Sibir og Nord-Canada. I norske høyfjell foretrekker den tørre, sørvendte rabbesivheier.