Fjellbeverfamilien, familie i ordenen gnagere. Omfatter bare én nålevende art, beverekorn, men mer enn 100 arter er kjent som fossiler. Flere av disse ligna på ekorn og ekornfamilien (Sciuridae) kan være deres nærmeste slektninger. Fjellbeverfamilien skilte seg tidlig fra andre gnagerfamilier, allerede for 40 millioner år siden. De levde i Nord-Amerika og Europa, mens kun noen få arter levde i Asia. Grenen som leder til beverekornet skilte seg ut for 17 millioner år siden.