Fjellbakkestjerne, flerårig urt i kurvplantefamilien. 10–30 cm høy, stiv, gråhåret stengel med smale blad. 1,5–2,5 cm bred krone med rosenrøde kantkroner, innenfor der en ring med rørformete hunnblomster, midten består av gule midtkroner som etter hvert blir røde. Fjellbakkestjerne vokser på myr, fuktige enger og i fjellskogen i hele landet, vanligst på baserik grunn.