En gruppe løvetenner, i Norge ca. 30 småarter av løvetann i seksjon Taraxacum. Små, flikete til hele blad, oransjegule kurver. Fjell-løvetennene vokser på beitemark og snøleier i fjellet over hele landet, men flere småarter vokser også i ytre kyststrøk. Fjell-løvetann er den vanligste løvetanngruppen i fjellet i Norge.